Blog

Ofisin Tarihsel Gelişimi

Ofisin tarihsel gelişimi. Ofisin tarihsel gelişimini ele alırken öncelikle ‘ofis’ kavramını ele alalım. Ofis; yönetici, memur ve sekreterlerin çalıştığı yerdir. Kavramsal olarak ise bir işin yönetilmesiyle ilgili bütün faaliyetleri kapsayan, bilginin yayıldığı ve kullanıldığı yerdir. Ofisler mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulmuş işyerleri veya fabrikalarda pek çok işin ve işlemin yapıldığı alanlardır.

Ofisin Tarihsel Gelişimi

Ofisin Tarihsel Gelişimi

Ofisin Tarihsel Gelişimi Nedir?

Ofisin tarihsel gelişimi nedir? Ofis faaliyetleri tarihin başlangıcından beri olagelmiştir. İlk ofis işleri vergiler, doğum, ölüm tarihleri ve arazi ile ilgili basit işler olmuştur. Modern anlamda ofis işleri ‘sanayi devrimi ‘ ile başlamıştır. Geçmişteki ofis faaliyetleri bugünkü anlamından çok uzaktı. Ofislerin geçmişini, insanoğlunun ekonomik faaliyetlerine dayandırmak mümkündür. Ekonomik faaliyetlerin kaydedilmesi zorunluluğu ile ofisler kurulmaya başlanmıştır. Çağdaş ofis 19.yüzyılın ikinci yarısındaki gelişmelerin sonucu sayılsa da ilk ofis binalarına 16.yüzyılda rastlanmıştır .

Ofisin tarihsel gelişimi. Ofis tanımı nedir? Ortaçağda ticaretle uğraşan burjuva kesimi zenginleştikçe ofisler tekrar gündeme gelmiştir. Bu kesim evlerinin caddeye bakan alt katını ofis üst katını ise konut olarak kullanmıştır. İş yöntemlerini kökten değiştiren iletişim devrimleri ile 19.yüzyılda ofis binaları ortaya çıkmaya çıkmıştır. Sanayi devriminde ofis birçok uzmanlaşmış işlerin toplandığı bir alan olmuş ve bu dönemde nitelikli personel ihtiyacı da artmıştır. Sanayi devrimi ve sanayi toplumunun insanlığa getirdiği toplu değişim ve dönüşümlere benzer bir süreçte de günümüzde yaşanmaktadır.20.yüzyılın son çeyreği bu değişimin başladığı dönem olmuştur.

 • Ofis, bir işletmenin, kurumun veya örgütün faaliyetlerini yürütmek için kullandığı fiziksel bir mekandır.
 • İşletmeler, ofisleri yönetim, finans, insan kaynakları, pazarlama, satış, araştırma ve geliştirme gibi faaliyetlerin yürütülmesi için kullanabilirler.
 • Bir ofis, genellikle çalışanların çalıştığı bir yerdir.
 • Bu nedenle, ofisler genellikle bir veya daha fazla çalışma masası, bilgisayar, telefon, dosyalama dolapları ve yazıcı gibi ofis ekipmanlarını içerir.
 • Ayrıca, ofisler, toplantılar, müşteri görüşmeleri ve iş ortaklarıyla yapılan görüşmeler gibi etkinlikler için ayrılmış toplantı odaları veya salonları da içerebilir.

Ofislerin Tarihsel Gelişimi

Ofisin tarihsel gelişimi. İster mal ister hizmet üretsinler bütün işletmelere bilgi ihtiyacı giderek artmaktadır. Bilgi üretiminin artması, depolanması, denetimi, iletişimi ve paylaşımı yeni bir çağı; bilgi çağını başlatmıştır .Bilginin çok önem kazandığı bu dönemde ofisin öneminin artması da kaçınılmaz olmuştur. Ofislerin tarihsel gelişimi. Ofis teknolojisiyle ilgili hızlı gelişmeler son 15-20 yılda gerçekleşmiştir. Bugün bildiğimiz anlamda ofisin ortaya çıkışı 1900 yılı sonrasındadır.

Tasarım uzmanı Francis Duffy’e göre mekanların tarihsel gelişimi:

 1. Ev mekanları dönemi(1849-1864)
 2. Gökdelen Kağıt Fabrikaları(1894-1904)
 3. Ortak Kontrol Dönemi(1954-1963)
 4. Endüstriyel Demokrasi Dönemi(1973-sonrası)

20. Yüzyılın sonuna yaklaşırken ofis kavramının geçirdiği son iki değişiklik:

 1. Ekonomiklik önceleri tasarımda ön şart iken, güç ve organizasyonu simgelemenin ön plana çıkmış olması.
 2. İletişim teknolojisindeki son gelişmelerin ofisleri etkilemesi.

Ofisin tarihsel gelişimi. Globalleşmenin rüzgarı ülkemizde esmaya başlarken, birçok yerli şirket yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı. Şirketlerin hacmi ve sayısı büyürken, ülke ekonomisi de aynı oranda büyüdü. Büyüyen şirketler personel sayısı anlamında kalabalıklaştı. Bu durum yeni ofis binalarını beraberinde getirdi. Hızla artan ofis ve plaza yapılarında öncelikle dikkat çeken konumları oldu.

Ofisin Tarihsel Gelişimi

Ofisin Tarihsel Gelişimi

Yeni Nesil Ofisler

Ofisin tarihsel gelişimi. Yeni nesil ofisler. Ofis, insanların işlerini yürütmek için kullanılan bir çalışma alanıdır. Tarihsel olarak, ofislerin gelişimi, iş dünyasının gelişmesiyle yakından ilişkilidir. İş dünyasındaki değişimler, ofis mobilyaları tasarımının evrimine yol açtı. Aşağıda ofisin tarihsel gelişimine dair bazı önemli aşamalar sıralanmıştır:

 1. Antik Dönem: İlk ofislerin Mısır’da firavunlar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Antik Roma’da ise, yöneticilerin bir odada veya bir açık alanın ortasında bir masada çalıştıkları biliniyor.
 2. Ortaçağ: Ortaçağ Avrupa’sında, işlerin büyük çoğunluğu evlerde yapılırdı. Ancak zamanla, zanaatkarlar ve tüccarlar ticari binalarda bir araya gelmeye başladılar.
 3. Endüstri Devrimi: 18. ve 19. yüzyıllarda, endüstriyel üretimdeki gelişmeler ofislerin gelişmesine yol açtı. Büyük ölçekli üretim, yönetim ve organizasyonun daha karmaşık hale gelmesiyle, ofislerin işlevi ve büyüklüğü arttı.
 4. Makine Çağı: 20. yüzyılın başlarında, ofislerde kullanılan makinelerin ve teknolojinin gelişmesi, ofis tasarımını değiştirdi. Daktilo makineleri, telefonlar ve dosyalama sistemleri ofis işlerini hızlandırdı ve daha organize hale getirdi.
 5. Bilgi Çağı: 20. yüzyılın ikinci yarısında, bilgisayar teknolojisi ofis tasarımını kökten değiştirdi. Bilgisayarlar, ofislerde verimliliği artırdı ve iletişimi kolaylaştırdı. Bu dönemde, ofislerin tasarımı daha açık, esnek ve işbirliği odaklı hale geldi.

Bugün, ofis tasarımı hala değişmekte ve teknolojinin hızla ilerlemesi ofis tasarımına da yansımaktadır. Ofisler, çalışanların ihtiyaçlarına ve işletmelerin gereksinimlerine göre özelleştirilmekte ve ofis tasarımcıları, ofislerin verimliliğini, konforunu ve estetiğini optimize etmek için çaba sarf etmektedirler.

Sonraki Makale: Paylaşımlı Ofis Nedir?

Vikipedi: Mobilya

Ofisin Tarihsel Gelişimi” için 3 düşünce

 1. Berfin Aydoğan dedi ki:

  Ofisin tarihsel gelişimi. Ofisin tarihsel gelişimini ele alırken öncelikle ‘ofis’ kavramını ele alalım. Ofis; yönetici, memur ve sekreterlerin çalıştığı yerdir. Kavramsal olarak ise bir işin yönetilmesiyle ilgili bütün faaliyetleri kapsayan, bilginin yayıldığı ve kullanıldığı yerdir. Ofisler mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulmuş işyerleri veya fabrikalarda pek çok işin ve işlemin yapıldığı alanlardır.

 2. Jeffrey dedi ki:

  Ofisin tarihsel gelişimi oldukça etkileyici. İçeriğinde ofisin işlevi ve önemi hakkında bilgi veriliyor. Ofislerin evrimi ve nasıl geliştiği konusunda ilginç detaylar bulunuyor. Eski zamanlardaki basit ofislerden günümüzdeki modern ve teknolojik ofis konseptlerine kadar birçok evre görülebiliyor. Bu bilgiler sayesinde ofislerin nasıl değiştiğini ve iş hayatına nasıl etkileri olduğunu anlamak mümkün. Harika bir içerik!

 3. John Smith dedi ki:

  Ofisin tarihsel gelişimine ilişkin yorumum şöyle; Ofisler, iş dünyasındaki değişimlere paralel olarak önemli bir evrim süreci geçirmiştir. Bugün artık dijitalleşme ve teknolojinin etkisiyle geleneksel ofis anlayışının yerini daha esnek ve mobil çalışma alanları almaktadır. Ofisin tarihsel gelişimi, iş dünyasının dönüşüm sürecinin bir yansımasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir