Blog, Furniture

Geçmişten Günümüze Ofis Türleri

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OFİS TÜRLERİ

1-Klasik Ofis Türleri

1800’lü yılların sonu ve 1900’lü yılların başında artan ofisler ve çalışma alanları için genel ofis plan tip oluşturulmuştur. Bu ofis planında, alt ve orta kademe çalışanlar için sıra düzeninde alanlar ayrılmış, üst kademe çalışanlar için ise yapının kenarında, pencere kenarı ve kapalı alanlar belirlenmiştir. ’Geleneksel Ofis’ olarak adlandırılan bu plan tipi uzun süre ofislerde kullanılmıştır. Ancak artan personel sayısı ile ofis gereksinimi de artmış ve geleneksel ofislerin duvarları kaldırılarak daha büyük mekanlar elde edilmiştir. Yöneticiler için geleneksel bürolar, çalışanlar için ise açık ve büyük mekanlı ofisler oluşturulmuştur.

Fiziki koşulların ofis çalışması üzerindeki etkilerini araştırma ve uygun koşulları sağlayacak bir planlama düzeni için serbest düzenli ofis tipi oluşturulmuştur. Serbest ofis tipinin amacı, organizasyona yönelik iletişim ilişkilerini güçlendirmek ve insancıl çalışma ortamı yaratmak diyebiliriz. Ofis binaları zaman içinde değişimlere uyum sağlamak zorundadır. Ofis mekanı önce büyük mekan olarak düzenlenip sonra gerektiğinde bölünebilerek fiziksel ihtiyaçlara cevap vermelidir.

Bugüne kadar geçerliliğini koruyan 3 tür ofis, mekan düzeni vardır;

1-Geleneksel Ofisler

Geleneksel ofis mekan düzeninin diğer adı ‘hücresel ofis’ mekanlarıdır. Daha çok 1950’lerden önce uygulanan bu ofis düzeni, uluslararası literatürde ‘konveksiyonel’ olarak geçmektedir.

2-Açık Ofis

Açık ofis mekanlarında insanlar arasında güçlü ayırıcılar söz konusu değildir. Çalışma alanının düzenlenmesine kitaplılar, çiçekler, dosyalama üniteleri ve bölücü panolar birbiriyle ilişkili, fakat çalışma düzenlerinden bağımsız olarak düzenlenir. Açık ofiste mekanın düzenlenmesi geometrik plansal düzenlemeler esasına dayanır. Bu sistemde mobilya üniteleri iki farklı biçimde gruplandırılabilir. Bunlardan ilkinde; çalışma birimleri geometrik düzende ve tek olarak oluşturulmasında bölücü panolar kullanılır. Dosyalama birimleri, raflar ve diğer birimler bu pano üzerine yerleştirilir. İkincisinde ise; çalışma alanında kitaplıklar, dosyalama birimleri ve bölücü panolar birbiriyle ilişkili, fakat çalışma yüzeylerinden bağımsızdır. Bu sistemde elemanlar kolay sökülüp takılabildiği için ilkine göre daha esnektir. Sistemlerin hangisine uyulacağına ofisin ihtiyacına ve alanına göre karar verilir.

3-Serbest Düzenli Ofisler

1960 yılında Almanya’da Schnelle kardeşlerin geliştirdiği bir sistemdir. Serbest ofisin özelliği, oldukça karmaşık çevre şartlarına sahip ve açık, geniş bir iç mekan olmasıdır. Serbest düzenli ofis anlayışını oluşturan ilkeler birbirinden bağımsız 68 maddeden meydana gelmektedir. Bunlardan bazıları;

•Ofis mekanında çalışan kişi sayısı en az yüz kişi olmalıdır.

•Estetik bir görünüm ve gürültü için halı döşenmelidir.

•Öğeler tavana kadar kullanılmamalıdır.

•Üst düzey yöneticiler daha fazla alana ihtiyaç duyabilir, ancak çalışan ile aynı mekanı paylaşması gerekmektedir.

•Merkezi bir arşivleme sistemi geliştirilerek kağıt ve acil kullanımı gerekli olmayan diğer donanımlar en aza indirilmelidir.

•Çalışan kişiler karşılıklı oturtulmamalıdır.

•Görsel mahremiyet için hareketli panolar ve bitkiler kullanılmalıdır.

•Gürültü çıkaran donanımlar çalışma alanından ayrı bir yerde konumlandırılmalıdır.

Bu çalışma mekan düzenlerinin dışında bir de ara çözümler bulunmaktadır. Bunlar;

1-Grup Düzenli Ofis

Grup düzenli ofis mekanı, büyük ofis mekanının küçültülmüş ve parçalanmış bir şeklidir. Geleneksel ofisin ara duvarlarını kaldırılarak koridorun mekana dahil edilmesiyle oluşan mekana ‘grup düzenli büro’ denir. Mekan derinliği güneş ışığına göre belirlenir. Çekirdekten çalışma alanına doğrudan geçilir. Orta büyüklükteki bir mekan bu plan için yeterlidir.

2-Karma Düzenli Ofis

Bu ofis düzeni kullanımında geleneksel, açık ve grup düzenli ofis mekan tipleri tek yapıda aynı kat veya farklı katlarda bir arada kullanılır. Bu sistemde ofis mekanı kullanım biçimleri dağılımı; yöneticiler için tek oda, gruplar için grup ofisleri, diğer kullanımlar için de açık mekanlar kullanılır. Çalışma mekanı orta büyüklükte yada büyük olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.